test-tubes
Eix Ambiental compta amb laboratoris Registrats i Homologats al Departament de Salut Ambiental i Alimentària de la Generalitat de Catalunya per a realitzar tot tipus d’anàlisis.

  • D’aigua: Potabilitats, Pous, Legionel·la, Residuals, Piscines, Reg, Fangs
  • D’aire: Controls ambientals de la qualitat d’aire interior
  • D’aliments: Controls microbiològics i nutricionals
  • Superfícies: Controls d’higiene en superfície

Realització de plans de mostreig analítics a mida.

Recollida de mostres per tècnics especialitzats.

Emissió d’informes de resultats i recomanacions amb la màxima rapidesa.