Carles-(15)
Les empreses han d’actuar en tot moment segons les normes de seguretat i higiene, qualitat i mediambientals establertes i vetllar pel seu compliment.

CONSULTORIA

Assessorament legal i reglamentari:

 • Registres sanitaris
 • APPCC Seguretat alimentària i presrequisits
 • Autocontrols de piscines

Implantació de sistemes de gestió:

 • Qualitat ISO 9001
 • Ambiental ISO 14001
 • Seguretat alimentària ISO 22000
 • Producte sanitari ISO 13485
 • Cosmètica ISO 22716
 • BPF Bones pràctiques de fabricació o NCF normes de correcta fabricació. En anglès GMP

Implantació de sistemes de seguretat de producte alimentari:

 • Normes BRC (Food safety, Storage and distribution, Agents and Brokers)
 • Normes IFS (Food, Logistics, Broker) i FSS 22000

Implantació de sistemes de seguretat d’embalatge alimentari:

 • BRC packging
 • IFS PAC secure

AUDITORIA

 • Comprovació del sistema de gestió de qualitat en referència a les normes ISO
 • Conformitat activitats de l’empresa i efectivitat del sistema de qualitat en relació amb el nivell desitjat.
 • Detecció punts febles, determinar accions correctives i verificar la seva l’eficàcia.

EXTERNALITZACIÓ DEL DEPARTAMENT DE QUALITAT

Gestionem la qualitat dels productes o serveis de les empreses. Com?

 • Planificant
 • Controlant
 • Millorant
 • Creant polítiques
 • Procediments i eines
 • Gestionant la qualitat d’una manera eficaç i eficient
 • Per tal d’aconseguir uns objectius fixats en materia de Qualitat