Per reservar plaça cal que ompliu degudament el següent formulari i efectueu una transferència bancària abans de l’inici de curs al núm. de compte: 2013-6023-04-0200529537

Nom del curs


DADES PERSONALS


Nom i cognoms

Domicili particular

Població

Codi postal

Telèfon

Mòbil

Correu-e

Data de naixement

DNI

Núm. Seguretat Social

DADES DE L'EMPRESA


Empresa

Tipus de treball que realitza

Adreça

Població

Codi postal

Telèfon

NIF

Correu-e

Web

Número de treballadors

Càrrec

CNAE

Activitat Principal

Sector


Tipus de curs

Situació laboral