quimics
Elaborats específicament per a cada cas:

  • Tractament de l’aigua de la piscina: desinfectants, antialgues, floculants, correctors de pH, estabilitzants
  • Indústria: Desincrustants, anticorrosius, desinfectants, antiespumants
  • Prevenció i control de la legionel·la: desinfectants, bactericidas, biodispersants
  • Detergència i desinfecció: Netejadors, desgreixants, desinfectants, ambientadors