water-1363440165HGc
Protegir el medi ambient i tenir cura de l’aigua és el nostre objectiu.

1. Estudi inicial i diagnosi

2. Proposta tècnica i valoració econòmica

3. Disseny i desenvolupament

4. Seguiment i control

 

Tractaments químics i físics: analitzem qualsevol problema derivat de l’acció agressiva de l’aigua:

– Mitjançant productes químics
– Subministrant / instal·lant els equips més adequats

Depuració, recuperació i aprofitament d’aigües. Disseny i desenvolupament d’instal·lacions per l’aprofitament de l’aigua.

Manteniments: pel bon funcionament dels equips.
Prevenir abans que corregir evita problemes i allarga la vida de les instal·lacions.