Blog

Nou decret sobre el CONTROL I PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LA

Imatge del bacteri de la legionel·la

En dia 21 de Juny de 2022, ha sortit publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 487/2022 que estableix els nous requisits sanitaris per la prevenció i control de la legionel·la.

Aquest Reial Decret, substitueix l’anterior del 2003 i contempla els avanços i millores tècniques, noves mesures de gestió de risc i innovacions necessàries per a un millor control de les instal·lacions i equips susceptibles de convertir-se en focus de propagació de la legionel·losi.

El nou Reial Decret regula les responsabilitats que assumeixen:

  • els titulars de les instal·lacions de torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
  • les empreses de serveis extern.
  • les empreses de servei que realitzen operacions de Prevenció i Control de Legeional.la, com és el nostre cas.

A més el nou Reial Decret també determina els requisits i qualitat de l’aigua que han de complir les instal·lacions, així com els plans de control a portar a terme i les actuacions de les autoritats sanitàries.

Per altra banda, es determina que és obligatori la realització d’un Pla de Prevenció i control de la Legionel·la (PPCL) que inclogui entre altres:

  • Diagnòstic inicial i descripció detallada de la instal·lació.
  • Programes de manteniment i revisió de les instal·lacions i equips
  • Documentació i registres amb el detall de les activitats que es realitzen al respecte i controls establerts al programa.

Aquest PPCL es podrà completar amb un Pla Sanitari enfront a la Legionel·la (PSL). Aquest serà opcional i basat en les recomanacions de la Organització Mundial de la Salut (OMS).

Un altre aspecte a destacar del nou Reial Decret és l’ús de biocides. La nova legislació permet utilitzar qualsevol biocida autoritzat i registrat per al tractament de instal·lacions.El Reial Decret també determina com procedir tant en la presa de mostres com en el transport i posterior anàlisis, així com els requisits que hauran de tenir els laboratoris. En aquest cas els laboratoris hauran de complir amb la ISO 17025, que fins ara no era imprescindible.

Pel que fa a la formació, el Reial Decret estableix les condicions de formació del personal tant propi com extern i un règim sancionador on es qualifiquen les diferents infraccions.

Aquest nou Reial Decret s’aplica a les instal·lacions susceptibles de convertir-se en focus de transmissió del bacteri de legionel·la, excloent les instal·lacions ubicades en edificis dedicats a ús exclusiu  a l’habitatge particular, sempre que aquest no afecti a l’àmbit exterior de l’edifici.

Eix Ambiental adaptarà les seves actuacions a aquesta nova normativa i anirem informant als nostres clients de les diferents afectacions i canvis que els hi suposin. De totes maneres, davant de qualsevol pregunta, no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres.

* Descarrega’t el nou Reial Decret integra *

Escriu per a buscar
Cistella de la compra

No hi ha productes a la cistella.