Blog

Piscines públiques: què mesurar i quan

Piscines públiques

Piscines públiques: què mesurar i quan

Totes les piscines públiques han de seguir un sistema de tractament i control de la qualitat de l’aigua. La Generalitat, en el seu Manual Tècnic per a Piscines,  fixa la freqüència en la que és necessari  fer aquest control:

Dues vegades al dia

 • Mesura del desinfectant residual. Regulació de la dosificació.
 • Mesura del pH. Regulació del corrector del pH.
 • Control de transparència de l’aigua.
 • Mesura de la temperatura de l’aigua en cas de piscines climatitzades
 • Regulació del floculant.
 • Control del cabal de recirculació.

Diària

 • Control dels sistemes de dosificació dels productes.
 • Renovació del percentatge de l’aigua necessari per complir els paràmetres.
 • Control de pèrdua de càrrega de filtres.
 • Registre dels controls d’aigua de recirculació i d’aigua nova.
 • Anotacions generals en el llibre registre.

Diverses vegades per setmana, segons la intensitat d’ús

 • Neteja de prefiltres.
 • Rentat i purga de filtres.
 • Control i reposició dels productes emprats per al tractament de l’aigua, i arxiu de les fitxes de seguretat dels productes químics comprats.
 • Manteniment de les bombes dosificadores.
 • Neteja de les boques injectores de reactius.

Setmanal

 • Neteja de l’equip d’anàlisi.
 • Neteja i calibratge de l’equip de mesura de brom o clor, en cas de disposar d’autoanalitzadors.
 • Inversió de les bombes “grup normal grup auxiliar”.
 • Arranjament i neteja del local d’instal·lacions tècniques.

Semestral

 • Neteja del suport i substitució de diatomees reblertes.
 • Comprovació dels nivells de material filtrant.
 • Comprovació de l’estat interior dels filtres.
 • Control i arxiu de les fitxes de seguretat dels productes químics.

Anual

 • Buidatge i neteja del vas
 • Desincrustació i neteja dels filtres de sorra.
 • Control de l’estat de les canonades.
 • Revisió i canvi, si cal, de les juntures de bombes i de vàlvules.
 • Revisió i canvi, si cal, dels elements de seguretat.
 • Inspecció i canvi, si cal, de les juntures del material de revestiment.

 

A Eix Ambiental gestionem el manteniment de piscines públiques. Els nostres clients compten amb un llibre Pla d’autocontrol  per a piscines personalitzat on es detallen els Plans de control necessaris que fixa la normativa vigent i on poden apuntar els diferents valors que assegura una bona gestió de les instal·lacions

Per més informació no dubteu en trucar-nos.

 

Escriu per a buscar
Cistella de la compra

No hi ha productes a la cistella.